Anasayfaya Gitİş Cinayetlerini Unutma | İş Cİnayetlerini Unutmadık, Unutmayacağız!
  • Adalet Arayan İşçi Aileleri Bilirkişi Raporları’na Dair İTÜ Rektörlüğü’yle görüştü

  • Vicdanlar Başka İş Cinayetleri Olamaması İçin  34. Kez Nöbette

  • Esenyurt Marmara Park AVM Çadır Yangını Davasının 13. Duruşmasına Davetimizdir

  • MİLAS-GÜLLÜK Akfen Terfi İstasyonu Ceza Davasının 2. DURUŞMASINA ve BASIN AÇIKLAMASINA DAVETİMİZDİR

  • 33. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne Davetimizdir

  • 3,5 yıldır bilim, hukuk ve vicdana dayanan bilirkişiler aranıyor

  • 32. Vicdan ve Adalet Nöbetine Davetimizdir

Adalet Arayan İşçi Aileleri Bilirkişi Raporları’na Dair İTÜ Rektörlüğü’yle görüştü

 

itü_bilirkişi_ziyaretAdalet Arayan İşçi Aileleri olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’ne geçen hafta yaptığımız görüşme talebine binaen Rektörlük tarafından bugün (21.10.2014)verilen randevuya heyet olarak icabet ettik.

Görüşme saat 13.00’te İTÜ Rektörlük binasında gerçekleşti. Davutpaşa (İstanbul), Esenyurt Marmara Park AVM (İstanbul), Ostim-İvedik (Ankara), Bayram Otel (Van), Arka Sıradakiler dizi seti (İstanbul), Özel Doğa Hastanesi (İstanbul), Soma davalarında adalet mücadelesini sürdüren ailelerinden oluşan 12 kişilik temsil heyetimiz tarafından görüşme gerçekleştirildi.

İTÜ Rektörlüğü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, iki iş güvenliği uzmanı ve bir üniversite avukatından oluşan heyet görüşmeye katıldı.

Görüşmede aileler olarak aktardıklarımız:

1- İş cinayetleri davalarında ağırlıklı olarak İTÜ akademik kadrosunda yer alan öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Bilirkişi atamasının Rektörlük tarafından yapılmadığı bilinmektedir, ancak bu durum bilirkişilerin düzenlediği raporlardaki özensiz ve işçi aleyhine tutumları makul kılamaz, üniversite yönetiminin bu durumu dert etmesi gerekir.

2- Bilirkişiler iş cinayetleri davalarında mahkeme kararlarında meydana gelen değişimin dahi gerisinde kalmaktadır. Halen faillerin taksirle yargılanmaları merkezli bir kanaatle davranmaktadırlar. En son Yargıtay’ın Bursa Kemalpaşa davasındaki bozma gerekçesi ve Davutpaşa davasındaki denetim sorumluluğu olanlar hakkında verilen mahkeme kararlarını dikkate almamaktadırlar.

3- Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişilerin kendilerini mahkeme heyeti yerine koymaktan vazgeçmeleri gerekmektedir. Bilirkişiler meydana gelen iş cinayetinin oluş nedenlerini araştırma ve analizi ile yükümlüdürler. Ancak bu analizleri ve mevzuatımız tarafından tanımlanmış görev ve yetkiler bağlamında birden fazla kişinin sorumluluğunu ortaya koyacak biçimde vazifelerini yapmamaktadırlar. Asıl işverenler ve idari kurumların sorumluluklarının tespitinden özellikle kaçınmaktadırlar.

4- Mahkeme tarafından tarafları dikkate alarak yöneltilen ve bilirkişi incelemesinde cevabı aranan sorulara yanıt vermekten kaçınmaktadırlar. Mahkeme tarafından tekraren sorulmasına rağmen yanıtsız bırakmak suretiyle keyfi bir tutum sergilemektedirler.

5- Esenyurt, Davutpaşa ve BEDAŞ davalarında görüldüğü üzere daha önce alınan bilirkişi raporlarında sorumluluğu tespit edilen işverenler ve idari kurumların sorumluluklarının tespitinde çelişik ve nedeni izah edilmeyen, sorumluluğu daraltan yaklaşımda ısrar etmektedirler.

6- Genel eğilim olarak hayatını kaybeden işçileri kusurlu bulma yönünde bir tutum sergilemektedirler.

7- Ankara Ostim-İvedik davasında görüldüğü gibi 20 kişinin hayatını kaybettiği ruhsatsız işyerinde meydana gelen patlamada, işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet göstermesi apaçık ortadayken OSB yönetimi işverene ve ruhsat denetimi yapmayan kurumlar bakımından değerlendirmeye dahi konu etmemektedirler.

Bizler aileler olarak, İTÜ Rektörlüğü nezdinde üniversite camiasının gerçekten iş cinayetlerinden bir parça dahi olsa rahatsızlığı varsa bu tutumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini, geleceğin mühendislerini ve iş güvenliği uzmanlarını yetiştirme iddiasında olan bir üniversitenin bilirkişi görevi yapan akademik kadrolarına bir hatırlatma ve sesleniş içinde bulunmasını elzem görmekteyiz.

Sadece duruşmalarımızı takip etmekle ve her ayın ilk pazarı Galatasaray Meydanı’nda Vicdan ve Adalet Nöbeti tutmakla yetinmeyeceğiz. Ceza davalarında etkisi bu kadar yüksek olan bilirkişilik kurumunu sorgulayacağız ve bilim ahlakına da uymayan, objektif hazırlanmamış her raporu hazırlayanlarla birlikte teşhir edeceğiz.

Umuyoruz ki İTÜ Rektörlüğü kendilerine bir saate yakın bir sürede hepimizin tek tek anlattığı bu eleştirileri ve uyarıları ciddiye alarak gereğini yapar.

İTÜ ile görüşmeye giden Adalet Arayan İşçi Aileleri Heyeti

| Yorum bırakın |
 

Aileler iş cinayetleri davalarındaki Bilirkişi Raporları’na dair İTÜ Rektörlüğü’yle görüşmeye gidiyor

Basına ve Kamuoyuna

Sorumluların yargılanması ve adalet isteğimizin bir gereği olarak;

Ceza davalarında ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından Hazırlık Soruşturması aşamalarında, Bilirkişi Heyetleri oluşturularak, meydana gelen “iş cinayetlerinin” teknik olarak açıklığa kavuşturulması yönünde uzman görüşlerine başvurulmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Bilirkişi Heyeti görevlendirmelerinde, Mahkemeler ve Savcılık aklına gelen ilk kurum olduğunu biz de yaşayarak öğrendik.

Davalarımızda hazırlanan Bilirkişi Raporları, sorumluların tespiti ve meydana gelen iş cinayetlerinin aydınlığa kavuşturulması amacına hizmet etmemekte. Hatta, hayatını kaybeden canlarımız sanki bile bile kendini öldürmüş (!) anlamına gelen kusur tanımları yapılmakta.

Bu hususta, Sayın İTÜ Rektörü’ne aileler heyeti olarak makamında yüz yüze görüşmek üzere dilekçeyle başvurduk. Görüşme talebimiz kabul edildi.

Ve biz en çok canı yananlar, adalet için-hakkaniyetli ve adil Bilirkişi İncelemeleri için, geride kalanlar için ve başka canlar yanmasın diye,

Davutpaşa, Ostim-İvedik, Van-Bayram Otel, BEDAŞ, Esenyurt-Marmara Park AVM, Kozlu, Milas-Güllük,Arka Sıradakiler dizi seti ve Özel Doğa Hastanesi’ndeçalışırken hayatını kaybetmiş işçilerin Adalet Arayan Aileleri olarak 21 Ekim 2014 Salı günü 13.00’te İTÜ Rektörlüğü’nde olacağız.

ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ 

www.iscinayetleriniunutma.org

unutma@iscinayetleriniunutma.org

facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

twitter.com/iscinayetleri

vicdanveadaletnobeti.wordpress.com

| Yorum bırakın |
 

Vicdanlar Başka İş Cinayetleri Olamaması İçin  34. Kez Nöbette

34. Vicdan ve Adalet Nöbeti Basın Bülteni-12.10.2014

 

34. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni Davutpaşa patlamasında kuzenini kaybeden Salih Temel açtı. Basın açıklamasını aileler adına Esenyurt Marmara Park AVM çadır yangınında hayatını kaybeden Barış Kıyak’ın kardeşi Damla Kıyak okudu.

Kıyak, “işverenler ve denetim yükümlülüğü olanlar, yasal mevzuatımızda ifade edilen ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümleri’ gereği olan iş güvenliği önlemlerini ‘ticari faaliyetinin başından beri almama’ ve ‘ölümlerin meydana gelmesine sebebiyet verme’, ‘yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme’ ve ‘görevlerini ifa etmekten kaçınma’ nedeniyle ASLİ SORUMLUDURLAR,” dedi.

Kıyak, “aileler olarak diyoruz ki, adil ve bütün sorumluların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça, hâkimler, savcılar ve bilirkişiler her iş cinayetini ‘kamu düzenine dair bir suç’ olarak görmedikçe, kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe, işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almasında caydırıcılık artırılmadıkça, taşeron sistem devam ettikçe, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça, sendikalar ve emekten–emekçiden yanayım diyen partiler-organizasyonlar görevlerini yapmadıkça… iş cinayetleri artmaya devam edecektir,” diyerek herkesi görevini yapmaya çağırdı.

Açıklamanın ardından nöbetin gazetecisi Mustafa Kemal Erdemol iş cinayetlerine dair kısa bir sunum yaparak sözü ailelere bıraktı.

34.VAN_foto2

“Mahkememiz bilirkişi raporuyla bağlı değil”

Özel Doğa Hastanesi’nde hayatını kaybeden Eren Eroğlu‘nun babası Erdinç Eroğlu 17 Eylül 2014‘te görülen ilk duruşmada sorumlu olan Esenyurt Belediyesi, TEİAŞ yetkilileri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilerinin sanık olarak yargılanmamasını eleştirdi. Sadece tabela firması TDS Reklam ve Özel Doğa Hastanesi yetkililerinin yargılanmalarının yetmeyeceğini belirtti.

Esenyurt Marmara Park AVM çadır yangınında abisini kaybeden Damla Kıyak 2 Ekim 2014‘te görülen 13. duruşmada bilirkişi raporuna yapılan itirazın kabul edilmemesini eleştirdi. Mahkeme heyetinin, dosyada yeterince bilirkişi raporu olduğu, mahkemenin bilirkişi raporuyla bağlı olmadığı ve raporların beklenmesinin dava sürecini uzattığı gerekçeleriyle yeni bilirkişi raporu talebini reddettiğini belirten Kıyak, Hâkim Hızır Niyazi Akçiçek varolan bilirkişi raporlarının olayı aydınlatmadığı ve çelişkiler barındırdığı için karara şerh düştüğünü anlattı.

Ailelerin gönüllü hukukçularından Berrin Demir, 7 yıldır iş cinayeti davalarının gönüllü hukukçuluğunu yaptığını, Soma katliamında iki kuzenini kaybetmesinin ardından artık kendisinin de Adalet Arayan İşçi Aileleri’ne katıldığını anlattı. Demir, Esenyurt Marmara Park AVM çadır yangını davasıyla ilgili 2. Bilirkişi Raporu’nun hayatını kaybeden işçileri sorumlu tuttuğunu, bilirkişilik yapan kişilerin işverenden yana olduklarının açıkça belli olduğunu söyledi.

2 Kasım’da Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne davetlisiniz

34.VAN_foto_3

Arka Sıradakiler dizi setinde kardeşini kaybeden Sema Erdem, bütün iş cinayetlerinin önlenebileceğini, gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbiri alınmış olsa işçilerin hayatını kaybetmeyeceğini söyledi. Erdem, “Bizler birbirimizin davalarını takip ediyoruz ve her ayın ilk pazarı burada nöbet tutuyoruz, burada nöbet tutan aileler çoğalmasın, başka iş cinayetleri olmasın diye bu mücadeleyi sürdürüyoruz,” dedi.

Davutpaşa patlamasında kuzenini kaybeden Salih Temel, işçiler çalışırken ölmesin diye 2008′den beri bu mücadeleyi sürdürdüklerini, ancak iş cinayetlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Nöbetin gazetecisi Mustafa Kemal Erdemol, başka iş cinayetlerinin meydana gelmemesi için, ailelerin sürdürdüğü Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin mühim olduğunu belirtti. Her ayın ilk Pazar günü tutulan Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne herkesi davet etti.

35. Vicdan ve Adalet Nöbeti 2 Kasım 2014 Pazar günü saat 13:00′te tutulacaktır.

| Yorum bırakın |
 

34. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne davetimizdir

Basına ve Kamuoyuna

Adalet Arayan İşçi Aileleri olarak 12 Ekim 2014 Pazar günü 13.00′te Galatasaray Lisesi önünde tutacağımız 34. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne davet ediyoruz.

17 Eylül’de ilk duruşması görülen Özel Doğa Hastanesi-Eren Eroğlu davasını ve 2 Ekim’de 13. duruşması görülen Esenyurt-Marmara Park AVM davasını konuşacağız.

Soma katliamı ve Torunlar GYO ile yükselen “iş cinayetlerine” dair duyarlılığın sürmesini, ailelerin adalet mücadelelerini de kapsar hüviyetle devam etmesini diliyoruz.

Vicdan sahibi, adalet duygusunu yitirmemiş herkes “bu vahşeti” anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerine dur diyebilmek için Vicdan ve Adalet Nöbeti tutmaya başladık, devam ediyoruz.

Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için ve başka canlar yanmasın diye,

Davutpaşa, Ostim-İvedik, Van-Bayram Otel, BEDAŞ, Esenyurt-Marmara Park AVM, Kozlu, Milas-Güllük, Arka Sıradakiler dizi seti ve Özel Doğa Hastanesi’nde çalışırken hayatını kaybetmiş işçilerin Adalet Arayan Aileleri olarak İŞ CİNAYETLERİNİ UNUTMAMAK-UNUTTURMAMAK için,

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri ANMA ve YAS Günü ilan edilmesi için change.org üzerinden (http://t.co/FE4zMj9AV8) başlattığımız imza kampanyamız devam ediyor.

Nöbetin gazetecisi Mustafa Kemal ERDEMOL.

İŞ KAZASI DEĞİL CİNAYET!..

ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ

 

www.iscinayetleriniunutma.org

unutma@iscinayetleriniunutma.org

facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

twitter.com/iscinayetleri

vicdanveadaletnobeti.wordpress.com

| Yorum bırakın |
 

Esenyurt Davası’nın 13. Duruşması görüldü

Esenyurt_çadır_yangını_13“Mahkememiz bilirkişi raporuyla bağlı değil”

11 Mart 2012’de Esenyurt’taki Marmara Park AVM şantiyesinde çıkan çadır yangınında hayatını kaybeden 11 işçinin davası bugün 13.30′da Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesinde Esenyurtlu Aileler adına abisi Barış Kıyak’ı çadır yangınında kaybeden Damla Kıyak basın açıklamasını okudu. 12. duruşmada 2. Bilirkişi Raporu’na itiraz ettiklerini belirten Kıyak, “İşçiye düşman ve işveren kayırıcı bilirkişi değerlendirmelerine ahlaken-ilmen-hukuken itirazlarımızı sürdüreceğiz” dedi. Bilirkişi raporuna güvenerek teslim olan sanık KALDEM ortağının serbest kalmasını da eleştiren Kıyak, eksiksiz tüm sorumlular yargılanana kadar adalet mücadelesini sürdüreceklerini aktardı.

Yeni bilirkişi raporu talebi reddedildi

Açıklama sonrasında mahkeme salonuna geçildi. Ailelerin gönüllü hukukçularından Avukat Gökhan Küçük son bilirkişi raporunu yeterli bulmadıklarını, raporun mahkemenin sorduğu sorulara cevap vermediğini, yeni bilirkişi raporu talep ettiklerini belirtti.  Küçük, sorumluların tespiti için yukarıdan aşağıya doğru oluşturulacak bir sorumluluk tablosunda, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Marmara Park AŞ, Kayı İnşaat, Sanat Yapı Denetim, Kaldem ve Tapas’ın olması gerektiği savundu. 

Mahkeme heyeti, dosyada yeterince bilirkişi raporu olduğu, mahkemenin bilirkişi raporuyla bağlı olmadığı ve raporların beklenmesinin dava sürecini uzattığı gerekçeleriyle yeni bilirkişi raporu talebini reddetti. Hâkim Hızır Niyazi Akçiçek varolan bilirkişi raporlarının olayı aydınlatmadığı ve çelişkiler barındırdığı için karara şerh düştü. Tarafların esas hakkındaki talepleri ve beyanlarını sunacakları bir sonraki duruşma 29.01.2015‘te görülecek.

Adalet Arayana Destek Grubu

.

| Yorum bırakın |
 

Esenyurt Marmara Park AVM Çadır Yangını Davasının 13. Duruşmasına Davetimizdir

Basına ve Kamuoyuna

Esenyurt Çadır Yangını Davası’nın 13’üncü duruşması için yarın (2 Ekim 2014 Perşembe) 13.00’te Bakırköy Adliyesi önünde olacağız.

11 Mart 2012 tarihinde Esenyurt’ta işçilerin barınma amaçlı kullandığı çadırlarda meydana gelen yangında 11 işçi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile 13 kişi yargılanmakta. 13’üncü duruşma Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde.

Dava dosyası, Mahkeme tarafından atanan 2. Bilirkişi Heyeti’ne gönderilmişti. Gelen raporu öğrendik. Kabul etmediğimizi ve itirazlarımızı Mahkemeye bildirdik. İşçiye düşman ve işveren kayırıcı bilirkişi değerlendirmelerine ahlaken-ilmen-hukuken itirazlarımızı sürdüreceğiz.

Yarın (2 Ekim 2014 Perşembe) 13.00’te duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde olacağız.

İş cinayetlerinin olmaması için, adalet için,

Gözünüz, kulağınız, varlığınız, vicdanınız bizimle olsun.

Saygılarımızla

ESENYURT’U UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ…

İş Kazası Değil, Cinayet Diyoruz!..

Bütün Sorumluların Yargılanmasını İstiyoruz…

ADALET İSTİYORUZ…

 

ESENYURT ÇADIR YANGININDA HAYATINI KAYBEDENLERİN ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ

 

www.iscinayetleriniunutma.org

unutma@iscinayetleriniunutma.org

www.esenyurtuunutma.org

facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

twitter.com/iscinayetleri

| Yorum bırakın |
 

MİLAS-GÜLLÜK Akfen Terfi İstasyonu Ceza Davasının 2. DURUŞMASINA ve BASIN AÇIKLAMASINA DAVETİMİZDİR

20140530_152120

MİLAS-GÜLLÜK Akfen Terfi İstasyonu Ceza Davasının 2. DURUŞMASINA

ve

BASIN AÇIKLAMASINA DAVETİMİZDİR

Tam 1,5 yıl önce, 17 Haziran 2013’te, Güllük Belediyesi’ne ait Akfen Şirketi tarafından işletilen atıksu terfi istasyonunda, gerekli gaz ölçümlerinin yapılmaması ve 50 TL’lik gaz maskelerinin esirgenmesi sonucu 7 canımızı kaybettik. Bütün sorumluların yargılandığı adil ve etkin bir yargılanmanın gerçekleşmesi için çabalıyoruz.

2. duruşma 19 Eylül 2014 Cuma günü (yarın) gerçekleşecek.

Mahkeme tarafından, talimatla ifadesine başvurulan çeşitli sanıkların Ankara-İstanbul ve İzmir’de yapılan ifade verme duruşmalarına iştirak ettik. Gördük aymazlığı ve ihmali. Bu duruşmada, şirketin yabancı ortaklarını, genel müdürünü ve tanıkları dinleyeceğiz. Hakkında soruşturma izni verilen Güllük Belediyesi yetkilileri hakkında düşünülen yargısal işlemi öğreneceğiz.

Ve nihayet denetim sorumluluğunu yerine getirmediği için hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz Çalışma Bakanlığı – İş Teftiş Kurulu Başkanlığı hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına Mahkeme nezdinde yaptığımız itiraz kabul edildi. Soruşturma izni çıktı.

Bizler diyoruz ki, 7 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu iş cinayetinde şirket yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri, bu işyerlerinin denetiminden sorumlu olan bütün kurum ve kişiler birinci derecede sorumludur. Bütün sorumlular yargılanmadıkça, caydırıcı cezalara çarptırılmadıkça iş cinayetleri ekmeği için çalışanların hayatlarına mal olmaya devam edecek.

“Eksiksiz, bütün sorumlular yargılanmalı!” isteğimiz doğrultusunda adalet mücadelemize devam ediyoruz. 19 Eylül 2014 Cuma günü (yarın) Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davamızın duruşmasına davet ediyoruz.

Duruşma sonrası saat 12.30’da Adliye önünde yapacağımız açıklamaya, alaka göstereceğinizi umut ediyor, katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla

Davetimiz vicdanım var, insanım diyen herkesedir.

İş Kazası Değil, Cinayet!

GÜLLÜK’Ü UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ…

Bütün Sorumluların Yargılanmasını İstiyoruz…

ADALET İSTİYORUZ…

GÜLLÜK / Akfen Terfi İstasyonunda HAYATINI KAYBEDENLERİN ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ

 

yurt - 19.06.13
Milas-Güllük’teki iş cinayetini hatırlayalım

Muğla / Milas-Güllük Davası

Gaz ölçümü yapmadılar, 50 TL’lik gaz maskesini esirgediler, Milas-Güllük’te 7 işçi hayatını kaybetti.

17 Haziran 2013′te Muğla/MilasGüllük’teki Akfen Anonim Şirketi’ne ait atık su arıtma sistemi işletmesi terfi merkezinde 7 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. İş cinayetinin meydana gelmesinin olası nedenleri arasında: havalandırma yapılmaması, metan gazı ölçüm cihazının kullanılmaması, metan gazının birikmesinin fark edilmemesi, risk analizinin yapılmaması ya da olası risklere göre önlem alınmaması, çalışanların olası risklere göre eğitilmemesi, iş güvenliği ekipmanlarının (kişisel koruyucu gaz maskesi, oksijen maskesi ve benzeri) kullanılmaması, yeterli denetimin yapılmaması ve kamu kurumu olan belediyelerin asli görevlerini devrettikleri taşeron firmalara yaptırmaları sayılabilir.

Cumhuriyet Savcılığı’nın sürdürdüğü hazırlık soruşturması kapsamında 2 defa ayrı ayrı zamanlarda bilirkişi raporu alınmak üzere bilirkişi heyetlerine dosya gönderildi. Rapor geldi. Cumhuriyet Savcılığı şüphelilerin ve tanıkların ifadelerini almaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iddianame düzenlenerek dava açılması bekleniyor. Akfen’in şikâyetçi olmamaları karşılığında teklif ettiği “kan parası”nı 5 aile kabul etmedi.

Aileler ve avukatları Cumhuriyet Savcılığı’na yaptıkları suç duyurusunda terfi istasyonunu yapan İller Bankası yetkilileri, işletme ruhsatı veren Güllük Belediyesi yetkilileri, işletmede açıldığından bu yana denetim yapmamış olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Akfen şirketinin yetkilileri ve yöneticilerinin yargılanmasını istiyorlar. (2013 İş Cinayetleri Almanağı)

| Yorum bırakın |
 

Özel Doğa Hastanesi’nde İş Cinayetinde Hayatını Kaybeden Eren Eroğlu’nun 1. Duruşmasına ve Basın Açıklamasına Davetimizdir

1487960_650593851706144_7569931748176588079_o31 Ekim 2013’te, Esenyurt / Özel Doğa Hastanesi’nin tabela takma işini yaparken 17 yaşındaki Eren Eroğlu iş cinayetinde hayatını kaybetti.

1. duruşması 17 Eylül 2014 Çarşamba günü (yarın) İstanbul / Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Olayın olduğu günden bu yana, “Eksiksiz, bütün sorumlular yargılanmalı!” isteğimiz doğrultusunda adalet arayışımızı sürdürdük.

Eroğlu cinayetinden, yüksek gerilim hattı geçen bir arsada, yönetmelikte belirtilen kesinlikle girilmeyecek alanı ihlal ederek bina inşaatına ruhsat ve kullanıma izni verdiği için Esenyurt Belediyesi yetkilileri, kesinlikle girilmeyecek 5 metre mesafeyi tapuya şerh ettirmediği için TEİAŞ yetkilileri, bu ihlale rağmen binaya Hastane Binası Ruhsatı verdiği için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve gerekli önlemleri ve eğitimleri aldırmadan binaya çıkaran İşveren şirketleri TDS Reklam ve Özel Doğa Hastanesi yetkilileri sorumludur.

Biz Adalet Arayan İşçi Aileleri olarak başka canların yanmamasını, başka annelerin ve babaların ağlamamasını istiyoruz. Bir araya gelerek, bu memleketin geleceği için, işçi sağlığı ve iş güvenliği için, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için, kanundışı çalışma koşullarını sona erdirmek için davalarımızın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Eroğlu ailesiyle birlikte,

17 Eylül 2014 Çarşamba günü (yarın) İstanbul / Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davamızın 1. duruşmasına davet ediyoruz.

Saat 12.00’de Adliye önünde yapacağımız açıklamaya alaka göstereceğinizi umut ediyor, katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla

Adalet Arayan İşçi Aileleri

www.iscinayetleriniunutma.org
unutma@iscinayetleriniunutma.org
facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti
twitter.com/iscinayetleri

| Yorum bırakın |
 

33. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne Davetimizdir

Basına ve Kamuoyuna

IMG_2590

Bizler Adalet Arayan İşçi Aileleri olarak başka iş cinayetleri olmasın diyen, adalet isteyen vicdanlı herkesi 7 Eylül 2014 Pazar günü 13.00′te Galatasaray Lisesi önünde tutacağımız 33. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne davet ediyoruz.

Eylül nöbetimizde:

4 Eylül‘de 22. duruşması görülen OSTİM ve İVEDİK patlamaları davasını,

17 Eylül‘de görülecek olan Özel Doğa Hastanesi-Eren Eroğlu davasını,

Van Bayram Otel davasında Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, 7 ay sonra İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık tarafından soruşturma izni verilmemesi kararlarını konuşacağız.

Soma katliamı ile artan “iş cinayetlerine” dair duyarlılığın sürmesini, ailelerin adalet mücadelelerini de kapsar hüviyetle devam etmesini diliyoruz.

Vicdan sahibi, adalet duygusunu yitirmemiş herkes “bu vahşeti” anlayarak davranmalı diyoruz. “İş cinayetlerine dur diyebilmek için Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne başladık, devam ediyoruz.

Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için ve başka canlar yanmasın diye,

Davutpaşa, Ostim-İvedik, Van-Bayram Otel, BEDAŞ, Esenyurt-Marmara Park AVM, Kozlu, Milas-Güllük, Arka Sıradakiler dizi seti ve Özel Doğa Hastanesi’nde çalışırken hayatını kaybetmiş işçilerin Adalet Arayan Aileleri olarak,

İŞ CİNAYETLERİNİ UNUTMAMAK-UNUTTURMAMAK,

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri ANMA ve YAS Günü ilan edilmesi için

change.orgüzerinden (http://t.co/FE4zMj9AV8) başlattığımız kampanyamıza imza vermenizi istiyoruz.

Bu nöbetin gazetecisi Fatih PINAR.

İŞ KAZASI DEĞİL CİNAYET!..

ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ

 

 

| Yorum bırakın |
 

3,5 yıldır bilim, hukuk ve vicdana dayanan bilirkişiler aranıyor

Ostim ve İvedik Patlamaları Davası’nın 22. Duruşması – Basın Bülteni

22.durusma_ostim_ivedik

03.02.2011′de Ankara Ostim ve İvedik OSB’de meydana gelen patlama ve yangınlarda 20 işçi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. 3,5 yıldır Adalet Arayan İşçi Aileleri ve gönüllü hukukçularınca takip edilen davanın 22. duruşması 04.09.2014′te Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 24 Ekim 2014e ertelenen duruşmada yeni bir bilirkişi raporu alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Bilirkişi raporunu bilim, hukuk ve vicdanınızla hazırlayın!

Duruşmadan önce patlamalarda hayatını kaybeden işçilerin adalet arayan aileleri adliye önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını aileler adına patlamada eşi Mükremin Atmaca’yı kaybeden Azize Atmaca okudu. Bilirkişilere seslendikleri açıklamada, bilirkişileri bilim, hukuk ve vicdanlarını dikkate alıp tüm sorumluların tespitine yarayan incelemelerde bulunmaya, adalete yardımcı olacak bir bilirkişi raporu hazırlamaya davet ettiler.

Eksiksiz, bütün sorumlular yargılanmalı!

Aileler her duruşma öncesinde olduğu gibi davalarının takipçisi olacaklarını yinelediler. “22. duruşmadayız. 100 duruşma da sürse takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bütün kaygımız ve mücadelemiz, ekmek mücadelesinin işçinin hayatına mâl olmamasıdır. İşçi güvenliğinin sağlandığı, daha insani çalışma koşullarının yaratılmasıdır. Denetim sorumluluğu olanların görevlerini gereği gibi yapmasıdır. Yaklaşık 3 yıldır bazı sanıkların tutukluluk durumu da, uzun çabalarımız sonucunda 9 kişinin daha davaya sanık olarak dahil edilmesi de, bizler için yeterli ve tatmin edici değildir. Her fırsatta söyledik, yine söylüyoruz. ‘Eksiksiz, bütün sorumlular yargılanmalı!’ ”

Uygun olmayan bilirkişi raporları ve ertelenen adalet

İşçi ailelerinin avukatları İTÜ’den alınan ve sadece gaz firması yetkililerini kusurlu gösteren 10.04.2013 tarihli birinci bilirkişi raporuna ve heyetine itiraz etmişlerdi. Mahkeme itirazı yerinde bularak 2 kimya mühendisi, 1 işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı, 1 yangın uzmanı, 1 makine mühendisi ve 1 doğalgaz-oksijen gazı konusunda uzman mühendisten oluşturulacak heyetten rapor alınması için dosyayı İTÜ’ye göndermişti.

İTÜ’lü öğretim üyelerinin hazırladığı 12.06.2014 tarihli ikinci bilirkişi raporu mahkemenin kararına aykırı olarak 5 makine mühendisi ve 1 kimya mühendisinden oluşturulan aynı heyetçe düzenlendi.

Ailelerin avukatları aynı heyetin hazırladığı ve ilk rapordan farklı olmayan rapora itiraz ettiler. Raporda davaya sonradan dahil olan sanıkların hukuki durumu, denetim yükümlülüğü bulunan kamu kuruluşlarının sorumlulukları, ölümlerin meydana geldiği işyerlerinin sahiplerinin sorumlulukları tartışılıp değerlendirilmeden kusurları yoktur denilmesine itiraz edildi. Mahkemenin daha önce belirlediği uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulmasını ve yeni raporun İTÜ’lü bilirkişilerinden alınmamasını talep ettiler.

22. duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Müdahil avukatların talebi ve Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaası da dikkate alınarak yeni bir bilirkişi raporu alınıp alınmayacağına bir sonraki celsede karar verileceğini belirterek duruşmayı 24 Ekim 2014 günü saat 10.05’e erteledi.  

| Yorum bırakın |
 
  • Maden İşçilerini Unutma
  • Facebook/Twitter