«

»

Bakanlık vesayetine rağmen Van Bayram Otel Davası’nda adalet arayışımız sürüyor!

BASIN KURULUŞLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE!..

Son 2 gündür, kamuoyunda Van Bayram Otel davası olarak bilinen davamızın yargılama süreçleriyle ilgili, çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine, süreç hakkında bilgi paylaşmak üzere açıklamamızdır.

23/10/2011 tarihinde Van ilinde 7,2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir. Depremden sonra artçı sarsıntılar devam etmiş ve 9/11/2011 tarihinde 5,6 şiddetinde ikinci bir deprem gerçekleşmiştir. İkinci depremde yakınlarımız DHA muhabiri/gazeteci Cem EMİR, DHA muhabiri/gazeteci Sebahattin YILMAZ ve Önal EROL da dahil olmak üzere Van il merkezinde bulunan Bayram Otel’de kalmakta olan 24 kişi otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybetmiştir.

1- Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştır. Müvekkillerin tamamının da şikâyetçi olarak katıldığı soruşturma kapsamında hazırlanan Bilirkişi Raporu’nda birden fazla kişinin sorumluluğunun bulunduğu, binada hasar tespiti yapmayan ilgili birimlerin de kusurlu olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma sonucunda, otel işletmecisi hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan Van Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmasına, vefat eden yapı sahibi ve diğer şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına ve Van Valisi ile Afet ve Acil İşler Daire Başkanlığı (AFAD) görevlileri hakkında 2/12/1999 tarih ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3. ve 12. maddeleri gereği görevsizlik kararı verilerek soruşturma dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 9/10/2012 tarihinde Van Valisi ve AFAD görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaya ilişkin iddiaların somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, ilgililer açısından suç oluşturan ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle şikâyetin işleme konulmamasına karar vermiş, bu karara tarafımızca 12/11/2012 tarihinde Danıştay 1. Daire nezdinde itiraz edilmiştir.

3- Danıştay 1. Dairesi, 4/12/2012 tarih ve E.2012/1699, K.2012/1856 sayılı kararında 4483 sayılı Kanun’da Cumhuriyet Başsavcılıklarının kararlarına karşı herhangi bir itiraz yolu öngörülmediğinden bahisle itirazımızı incelemeksizin reddetmiştir. Bu durum üzerine, 30/11/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk.

4- Anayasa Mahkemesi tarafından, başvurumuz hakkında;

  • Anayasa’nm 17. maddesinin ihlaline ilişkin şikâyetlerin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Kararın bir örneğinin 6216 sayılı Kanun’un 50. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 7/11/2013 tarihinde oy birliğiyle karar verdi.

5- Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 19.11.2013 tarih ve 2013/304 sayılı Soruşturma Numarası ile ilgililer hakkında gereğinin takdiri ile verilecek karar, dayanağı belgeler ile birlikte gerekçeli raporun gönderilmesi için İçişleri Bakanlığı’na göndermiştir.

6- İçişleri Bakanlığı’nın 19.2.2014 tarihli ve (65-1) 643 sayılı görev emri ile Ön İnceleme yapma üzere Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmişlerdir. İçişleri Bakanlığı / Mülkiye Müfettişliği’nin Eski Van Valisi Münir KARALOĞLU ve İl Afet Acil Durum Müdürü Cafer GİYİK, Erciş Kaymakamı Ramazan FANİ hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 13.3.2014 tarih ve 42/5. 136/5 numaralı Ön İnceleme Raporunu sunmuşlarıdır.

  • Söz konusu Ön İnceleme de, haklarında şikâyetçi olduğumuzEski Van Valisi Münir KARALOĞLU ve il Afet Acil Durum Müdürü Cafer GİYİK hakkında “soruşturma izni verilmesi” yönünde kanaatlerini açıklamışlardır.

7- İçişleri Bakanlığı; Başmüfettişlerin Ön inceleme de haklarında “soruşturma izni verilmesi” yönünde kanaatlerini açıkladığı, Eski Van Valisi Münir KARALOĞLU ve İl Afet Acil Durum Müdürü Cafer GİYİK, 17/03/2014 tarih ve 2014/121 sayılı kararıyla, “Soruşturmaya İzin Verilmemesi” kararı vermiştir.

8- Bu karara karşı da, Danıştay 1. Daire’ye yaptığımız itiraz görüşülmeyi beklemektedir.

Bizler bütün sorumluların yargılanması için çabamızı sürdürmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Yine bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; bu davanın bizlerin aklındaki yeri bir “İŞ CİNAYETİ” davası hükmündedir. Nitekim, SGK tarafından da “iş kazası” olarak sayılmıştır.

 

Van Bayram Otel Davası Şikâyetçilerinden, Bilge AKYOL-Sinem EMİR-Tuncel EMİR-Mehmet Ali EMİR- Nurten EMİR-Kemal EMİR-Hale SÖNMEZ-Lale İMREN-Mevlüde EROL-Alp Eren YILMAZ-Gönül YILMAZ-Ecem YILMAZ

 

ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ

www.iscinayetleriniunutma.org

unutma@iscinayetleriniunutma.org

www.vanbayramoteliunutma.org

facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

twitter.com/iscinayetleri