«

»

Davutpaşa Davası Karar Duruşması: On Bir Yıllık Mücadeleye On Aylık Ceza!

Basın Bülteni / 18.01.2019

 

31 Ocak 2008’de Davutpaşa’da meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle 20’si işçi 21 kişi hayatını kaybetti. 130 kişi yaralandı. Dün (17.01.2019) görülen Yargıtay Kararı’ndan sonraki 4. duruşmada mahkeme nihayet karar verdi. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri iş cinayetinde sorumlu bulunmasına rağmen verilen cezaların cezasızlık anlamına geliyor. Verilen cezaların iki yıl altında olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmayacak! Davutpaşalı aileler vicdan ve adalet duygusunu zedeleyen bu kararı kabul etmediklerini, itiraz edeceklerini açıkladılar. Aileler ödül gibi cezalar verildiğini, cezasızlığın hüküm sürdüğünü, verilen cezalar caydırıcı olmadığı için Mahkeme’nin verdiği kararla iş cinayetleri meydana gelmeye devam etsin dediğini söylediler.

d2

 

Mahkemenin Önceki Kararında Direnmesi Talep Ediliyordu

Adalet Arayan İşçi Aileleri’nden olan Davutpaşalı Aileler, duruşma öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. On yıldır iş cinayetlerinin son bulması için mücadele ettiklerini, Davutpaşa Patlaması Davası’nın emsal olmasını istediklerini belirttiler. Bakırköy 6. Ceza Mahkemesi’nin Temmuz 2014’te verdiği kararda, tüm eksikliklerine rağmen, direnmesini, Yargıtay kararına uymamasını isteyen aileler, mahkemelerin tüm sorumluları yargılamasını, cezasızlığın kural haline dönüşmemesini umduklarını dile getirdiler. Kendi canlarını kaybettiklerini, onları hiçbir şeyin geri getiremeyeceğini anlatan aileler, başka canlar iş cinayetlerinde ölmesin diye mücadele ettiklerini, tüm sorumlular yargılanırsa hiç olmazsa adaletin tecelli edeceğini açıkladılar.

 

Suç: “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma” – Ceza Yok!

 

Sanıklardan Zeytinburnu Belediyesi’nde 2007’ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürü olan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz Zeytinburnu Belediyesi’nde 2007’den sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne atanan Hatice Küçükakyüz “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan TCK’nın 257/2’nci maddesi gereğince sanıkların “kişiliği, sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararın fahişliği ve yapılan ihmalin sonuçlarının ağırlığı ve meydana gelen sonucu nazara alınarak takdiren ve teşdiden” 1’er yıl hapis cezası aldılar.

Sanıkların “geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını, verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendirilmek suretiyle” mahkeme TCK 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yaparak cezaları 10’ar ay hapis cezasına düşürdü.

Sanıklara verilen cezaların iki yıl altında olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmayacak!

Mahkemenin önceki kararında Şevket Yıldırım TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 5 yıl, Hatice Küçükakyüz’ün TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 3 yıl hapis cezası almıştı.

 

d5

 

Suç: “Görevi kötüye kullanma” – Ceza Yok!


Sanıklardan Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürü Feruz Kutsal “Görevi kötüye kullanma” suçundan  TCK’nın 257/1’inci maddesi gereğince sanıkların “kişiliği, sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler ve meydana gelen zararın fahişliği ve yapılan ihmalin sonuçlarının ağırlığı ve meydana gelen sonucu nazara alınarak takdiren ve teşdiden” 2’şer yıl hapis cezası aldılar.

Sanıkların “geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını, verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendirilmek suretiyle” mahkeme TCK 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yaparak cezaları 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezaların iki yıl altında olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmayacak!

Mahkemenin önceki kararında Feruz Kutsal’ın ve  Rüstem Tekin’in TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 9 yıl hapis cezası almıştı.

 

Davutpaşa Patlaması Davası’nda Ne Olmuştu?

31 Ocak 2008’de Davutpaşa’da meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle 20’si işçi 21 kişi hayatını kaybetti. 130 kişi yaralandı. Mahkeme 6,5 yıl süren yargılamasını 14 Temmuz 2014’te tamamladı. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine çeşitli cezalar verildi. Yargıtay, Mahkeme’nin kararını bozdu. Kusurlu olmalarına rağmen Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri hakkında Yargıtay’ın verilen cezaları “paraya çevirme ve zamanaşımına tabi kılma” yönündeki cezasızlık anlamına gelecek kararı aileler ve avukatları kabul etmedi. Bu karar için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdular. Talep ettikleri her ne kadar eksiklikleri olsa da mahkemenin Yargıtay’dan önceki kararında direnmesiydi.

 

dav

Ailelerin ve avukatlarının yetersiz bulduğu, ancak Yargıtay kararından sonra Mahkeme’nin direnmesini istediği Davutpaşa Davası kararı:


Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürü Feruz Kutsal’ın ve Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin’in TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 9 yıl,
Zeytinburnu Belediyesi’nde 2007’ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürü olan Şevket Yıldırım’ın TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 5 yıl,
Zeytinburnu Belediyesi’nde 2007’den sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne atanan Hatice Küçükakyüz’ün TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 3 yıl,
Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı Servet Kırna’nın TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 5 yıl,
Patlamanın meydana geldiği binanın sahiplerinden Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit’in TCK’nın 85/2’nci maddesi gereğince takdiren teşdiden 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına,
Patlamanın meydana geldiği işyerinde çalışan Hasan Altay, patlamanın olduğu tarihte İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın beraatine karar verdi.
Aileler ve vekilleri olarak verilen cezaları yeterli bulmadık. Belediye Başkanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü hakkında verilen beraat kararını kabul etmeyerek mahkeme kararını temyiz ettik.
Yargıtay Başsavcılığı’nın düzenlediği tebliğnamede ailelerin ve vekillerinin temyiz istekleri yerinde görülerek Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Çalışma Sosyal Güvenlik İl Müdürü’ne beraat kararı verilmesinde isabet olmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması istendi.

 

davutpaşa_Dava_17.01.2019

 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 20 Ekim 2017’de karar verdi. Aileler ile vekillerinin temyiz taleplerini ve Yargıtay Başsavcılığı’nın tebliğnamede belirttiği hususları gözardı ederek kısmen bozma kısmen onama kararı verdi. Buna göre,

Bina sahiplerinin cezaları onaylandı.
Belediye yetkililerinin aldıkları cezaların düşürülmesi,
Belediye yetkililerinden 5 yıl ceza alan bir sanığın suçu, taksirle ölüme sebebiyet vermeden görevi kötüye kullanmaya çevrilerek suçun vasfı değiştirildi. Suç için ZAMANAŞIMI süresinin dolmuş olma gerekçesiyle düşürülmesi,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış hakkında verilen beraat kararının  onaylanması,
İSKİ ve BEDAŞ yöneticileri hakkında ise dava açılması gerektiği şeklinde karar verildi.

 

 

ÇARESİ YOK… BÜTÜN SORUMLULAR YARGILANACAK…

İŞ KAZASI DEĞİL… Cİ-NA-YET!

Davutpaşa’yı unutmadık, unutturmayacağız!

 

Adalet Arayan İşçi Aileleri

 

www.iscinayetleriniunutma.org/

iscinayetleri@gmail.com

facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

twitter.com/iscinayetleri