«

»

Esenyurt Marmara Park AVM Çadır Yangını Davası’nın 12. Duruşması Görüldü

Esenyurt Marmara Park AVM Çadır Yangını Davası’nın son duruşması 7 Mart 2014’te görülmüştü. O günden bu güne en az 600 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Soma faciasını yaşadık, 301 işçiyi Soma Holding’e ait madende kaybettik. İş cinayetleri katliam boyutunda sürerken bugün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Esenyurt Marmara Park AVM Çadır Yangını Davası’nın 12. Duruşması görüldü.

Bakırköy Adliyesi önünde 9.30’da basın açıklamasını Adalet Arayan İşçi Aileleri adına çadır yangınında abisi Barış Kıyak’ı kaybeden Damla Kıyak okudu.

Duruşmada Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin gönüllü hukukçularından Gökhan Küçük söz alarak şunları söyledi: “Biz son rapora karşı, yazılı beyanlarımızı hazırladık. Ayrıca sözlü olarak da özetlemek istiyorum. (…) Geçen duruşmadan bu yana [7 Mart 2014] Türkiye genelinde 600 işçi hayatını kaybetti. Bizim baştan beri iddiamız bu tip olaylarda mahkemenin olası kasıt ve bilinçli taksirini de göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca bu tip olaylarda bilirkişiler maalesef kamu idaresinin sorumluluğunu gözardı ediyorlar. Son raporda ölen kişilere dahi kusur izafe edilmiş, Mehmet Altun’a ise kusur izafe edilmemiştir. Bilimsel hiçbir yanı yoktur. Anahtar iş teslim kavramı çarpıtılmıştır ve bu olayda şirket yöneticilerinin sorumsuzluğunu baz almak için kullanılmıştır. Tüm bu nedenlerle raporun kesinlikle kaale alınmamasını talip ediyorum.” Bilirkişi raporunun hukuk biliminden ve etiğinden uzak olduğunu belirten küçük 19 sayfalık Bilirkişi Raporu’na itiraz beyanları dosyaya koyuldu.

Duruşma 02.10.2014 saat 13.30’a ertelendi.

 

Ne olmuştu?

11 Mart 2012’de Esenyurt’taki Marmara Park AVM şantiyesinde çalışan işçilerin yatakhane olarak barındırıldığı 3 çadırda çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetti. Dünyanın önde gelen gayrimenkul  yatırım ortaklığı ve finans firmalarının yaptırdığı Marmara Park AVM işçilere gayriirsani çalışma ve barınma koşullardı sunmuş, günde 15 saate varan çalışmanın karşılığı da asgari ücretti. 18 ekim 2012’de 11 işçinin yanmış bedenleri üzerinde yükseler Marmara Park AVM, “Burası Başka Bir Dünya” sloganıyla şaşalı bir açılış yapmıştı. İş cinayetinden 6 ay sonra ceza davası açılmış, davada, Ece Marmara Park, Kayı İnşaat ve taşeron firma Kaldem İnşaat yetkililerinin de aralarında olduğu 13 kişi sanık olarak yargılanıyor.

 

Basın Açıklaması:

BASINA VE KAMUOYUNA!

Öncelikle, başta SOMA olmak üzere iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başından beri adalet mücadelelerimizde bize güç veren, sesimizi duyuran, bugün de burada olan dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz.

Bugün buradayız, her duruşma öncesi Bakırköy Adliyesi önündeyiz, her ayın ilk Pazar günü Galatasaray meydanında VİCDAN ve ADALET Nöbeti’ndeyiz ÇÜNKÜ;

Bundan tam 2 yıl önce, 11 Mart 2012′de, Marmarapark AVM inşaatında çalışan işçilerin barınma amaçlı kullandığı çadırlarda meydana gelen yangında 11 insanımız hayatını kaybetti;

– Tahliye kararlarını adil bulmadık. Bilirkişi Raporu’na güvenerek teslim olan sanık KALDEM ortağının da tutukluluğunun devamını istiyoruz. Adalet mücadelemize devam edeceğiz.

– Dava dosyasına mahkeme tarafından atanan 2. Bilirkişi Heyeti’nin raporunu da kabul etmiyoruz.

1- Dava dosyasında bulunan müfettiş raporları ve Cumhuriyet Savcılığı’nın görevlendirdiği heyetlerin raporları dikkate alınmamıştır.

2- 11 duruşma boyunca dinlenen tanık ifadeleri ve sanık ifadeleri dikkate alınmamıştır.

3- Dava dosyasındaki belgeler dikkate alınmamıştır.

Bu nedenlerle bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi mahkeme heyetine bildirdik. Raporu aldıktan sonra da, Mahkeme Heyeti’ne ve Kamuoyuna ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi sunduk.

Bu vesileyle bilinmelidir ki, açık sorumluluğu ortada olan işverenler ve diğer yetkililerin sorumluluktan kurtarılması anlamına gelen her türlü değerlendirmenin karşısında olacağız. Ve kabul etmeyeceğiz.

Çünkü;

– İşveren firmalar Kayı İnşaat ve Marmara Park AVM’nin sorumlulukları yeterince açığa çıkmıştır. Bu rapor sorumluluğu olanları aklamaktadır.

– Bu rapor 11 işçinin yanarak ölümünü hafife almaktadır.

– Bu rapor konuya ilişkin yasal mevzuat hükümlerini dikkate almamış. Olaya uyarlaması gereken 10 ayrı mevzuatı yok saymıştır.

– Bu rapor dava dosyasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerinin yerinde yaptığı keşifle hazırladıkları rapordaki gerçekleri bile görmezden gelmiştir.

– İş güvenliği kurul toplantılarının tutanaklarında ve diğer raporlamalarda “felaketin geleceği belli olmasına” rağmen önlem alınmadığı açıktır.

– İş ve İşçi Güvenliğinden Sorumlular, yapması gerekenler bellidir, açıktır.

– Sözleşmelerde belirtilen hükümler yazılıdır. Ve açıktır.

Böyle olmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Avukatlarımız ve destek veren dostlarımızla her duruşmada; bütün gerçekler raporlarla, tanık ve sanık ifadeleriyle ortada iken, sorumluların layığıyla yargılanması için burada olmaya devam edeceğiz.

2 yıldır ve 12 duruşmadır; adil bir yargılanmanın gerçekleşmesi ve bütün sorumluların yargılanabilmesi için çabalamaktayız. Yangının meydana gelmesinde, ECE , Marmarapark AVM, Kayı İnşaat, KALDEM ve diğer işverenler, bu işyerlerinin denetiminden sorumlu olan bütün kurum ve kişiler birinci derecede sorumludur! “Eksiksiz bütün sorumluların yargılansın” istediğimiz için buradayız.

  • Hâkimler- Savcılar ve Bilirkişiler, her iş cinayetini “kamu düzenine dair bir suç” olarak görmedikçe, Adil-Vicdanlı ve Cesur olmadıkça,
  • Adil ve bütün sorumluların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça, kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe,
  • İşverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almasında caydırıcılık artırılmadıkça, taşeron sistem devam ettikçe,
  • Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça,
  • Sendikalar ve emekten/emekçiden yanayım diyen partiler-organizasyonlar görevlerini yapmadıkça… iş cinayetleri sürmeye devam edecektir.

Böyle olmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Biliyoruz ki sesimiz güçlendikçe duyulur, görülür olacağız. Biliyoruz ki suskunlaşmış vicdanlara, sesimiz güçlendikçe ulaşacağız. Biliyoruz ki adalet isteğimiz sen de yanımızda olduğun ölçüde güçlenecek.

Bizler, aileler olarak bir araya gelerek sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde, bizlerle dayanışma gösteren bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Gözünüz, kulağınız, varlığınız, vicdanınız bizimle olsun.

Ve yetkililere sesleniyoruz;

  • Bugün buradayız, her duruşma öncesi Bakırköy Adliyesi önündeyiz, her ayın ilk Pazar günü Galatasaray meydanında VİCDAN ve ADALET Nöbeti’ndeyiz.
  • 28 Nisan diğer dünya ülkelerindeki gibi ülkemizde de İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenler İçin ANMA ve YAS Günü ilan edilmelidir.
  • Esenyurt yangınında hayatını kaybedenler anısına bu bölgede bir park yapılmalıdır. İş cinayeti lanetinin unutulmamasının bir işareti ve kaybettiklerimizin anısına saygımızı temsilen bir Anıt dikilmelidir.

Saygılarımızla

İş Kazası Değil, Cinayet!

Esenyurt’u Unutmadık, Unutturmayacağız!

Bütün Sorumlular Yargılansın, Adalet İstiyoruz!

Esenyurt Çadır Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Adalet Arayan İşçi Aileleri