«

»

İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇIKTI!

İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇIKTI! 

2013medum2012 yılı almanağını “Böyle bir almanağa bir daha ihtiyaç duyulmamasını umut ediyoruz” diye temenni etmiştik. 2013′te en az 1235 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Üstelik, almanakta yer alan bu tabloya ulusal basına haber olmayanlar ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiş işçi kardeşlerimiz dahil değil.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tespitlerine göre, çalışma kaynaklı can kayıplarının %14’ü “iş kazası” olarak nitelenen akut durumlar, %86’sı ise meslek hastalıkları kaynaklı. Çalışma dolayısıyla yaşam hakkı ihlalleri devam ediyor…. Almanak Basın Özeti için tıklayınız. >>> 2013AlmanakBasin

“Ailelerden,

Bizler, iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin adalet arayan yakınlarıyız. Başına gelmedikçe, ateş kendi ocağına düşmedikçe, ülkemizde her gün 5 ila 8 işçinin hayatını kaybettiği gerçeğinin maalesef farkında olmuyor insan. Sevdiğinin, canının ciğerinin ekmek parası peşindeyken hayatını kaybetmesinin kederini, acısını, öfkesini tahmin de tahayyül de edemiyor.

İş cinayetlerinin “kaza” olarak nitelenmesinin, ölümlerin “kader” denilerek kaçınılmaz ve önlenemez addedilmesinin insanı nasıl yaralayacağını düşünemiyor.

Bizler iş cinayetlerinde sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Acımız taze, öfkemiz tarifsiz. İşverenlerin daha çok kazanma hırsı ve işçi hayatını kıymetsiz görmeleri, kamusal denetim sorumluluğu olanların ihmalleri yüzünden ekmeğini kazanırken hayatını kaybeden yakınlarımızı geri getiremeyeceğimizin elbette bilincindeyiz. Mücadelemiz adalet için.

Sorumlular yargılanıp ceza alsa, adalet tecelli etmiş olur mu? Olmaz. Gidenler geri gelir mi? Gelmez. Lakin, kaybettiklerimize saygımızın, ekmeği için çalışmaya devam eden işçi kardeşlerimize karşı duyduğumuz sorumluluk hissimizin gereğidir “adalet mücadelemiz”. Bu yüzden, her ayın ilk pazar günü Vicdan ve Adalet Nöbeti tutarak, her iş cinayeti davasını “sahiplenerek”, “kendimizin sayarak” duruşmaları birlikte takip ediyor, suskunlaşmış vicdanları harekete geçirmek ve adalet için mücadele ediyoruz.

Başka canlar yanmasın, başka iş cinayetleri olmasın ve kaybettiklerimiz unutulmasın diyerek İş Cinayetleri Almanağı’nı hazırlayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Adalet Arayan İşçi Aileleri olarak bu çabayı canı gönülden destekliyoruz. Ve diyoruz ki, sorumlular sorumluluklarını yerine getirsin, işçi hayatı bu kadar değersiz ve ucuz olmasın. Diyoruz ki, canlarımız hayattayken sahip olamadığımız adalet, sorumluların eksiksiz ve engelsiz yargılanmasıyla bizlere nasip olsun. Diyoruz ki, işçi kardeşlerimiz, 2013′te medyada yer aldığı kadarıyla olsa bile, iş cinayetlerinin yaygınlığını görüp duysun, hayatına sahip çıksın ve bu vahim tabloyu değiştirmek için birlikte mücadele etmenin önemi anlaşılsın.

İş Cinayetleri Almanağı’nı hazırlayan dostlarımız gibi bizler de umut ediyoruz ki bu çalışmanın, artmaya devam eden iş cinayetlerinin meydana gelmemesine bir nebze de olsa katkısı olsun. Bu acıların yaşanmayacağı, iş cinayetleri almanaklarının hazırlanmayacağı günler görmek temennisiyle…

Bütün uğraşımız adalet ve geride kalanlar için…

Adalet Arayan İşçi Aileleri”