«

»

Raporlarla Anlatıldı Ama Hala Neyle Suçlandıklarını Bilmiyorlar!

001111

 

Soma Katliamı davasının 12 Nisan’da başlayan 6.duruşması,  tutuklu sanıkların tutukluğunun devamı kararıyla bugün son buldu. Bir sonraki duruşma 14 Haziran Salı günü görülecek.

Katliamdan Sağ Kurtulan Tanık İşçi Fenalaştı

Duruşma katliamdan yaralı olarak kurtulup 2 gün komada kalan Ahmet  Mutluer‘in tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Mutluer, kimlik tespiti yapılırken fenalaştı. Daha sonra dinlenen Mutluer,  5 günlük eğitimin 1 günde yapıldığını ifade ederek madenin durumunu gösteren fotoğrafları mahkemeye sundu. Mutluer’in bandın altında kalan kömürü aldırdıkları sırada arkadaşlarının banda kolunu kaptırdığını, üretim durmasın diye bu durumun kendilerinden saklandığını söylemesi üzerine, sanık müdafii yeraltında işçi ölünce diğer işçilere haber verilmediğini söyledi.

Tarım Bitirilerek Soma Halkı Köleleştirildi

Soma’lı ailelerin avukatlarından Av.Denizer Şanlı, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin “İki Yılın Ardından Soma Maden Faciası” raporunu mahkemeye sundu.  Raporda bölgeden tarımın azalmasına ve madendeki özelleştirme sonrasında artan iş kazalarına dikkat çekildi. Av.Berrin Demir, kendisinin öğrenciyken tütün toplayarak harçlığını çıkardığını, tarımı bitirerek bölge halkının madende çalışmaya mecbur bırakılarak köleleştirildiğini ve katletildiğini söyledi.

Havalandırma olsaydı 263 işçi kurtulacaktı

Av. Can Atalay, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) ortak hazırladığı rapordaki işçilerin sağlık sorunlarına da dikkat çekti. Av.Selçuk Kozağaçlı, onaylanan projeye rağmen yapılmayan havalandırma sistemi sunumla anlattı. Bu havalandırma sisteminin olması halinde en az 263 işçinin kurtulmuş olacağını, bu projeden maliyet sebebiyle vazgeçildiğini ifade etti. Karbonmonoksit konsantrasyonun 9 gün boyunca yasal limitin üzerinde olmasına rağmen müdahale edilmediğini grafiklerle gösterdi.

Genel Müdür Neyle Suçlandığını Bilmiyormuş!

Duruşmanın son günü sanık müdafiileri tahliyelere ilişkin beyanda bulundular. Sanıklar genel olarak madenin olaydan önce düzgün çalıştığını bir ihmallerinin bulunmadığını söylediler. Sanıklardan İsmail Adalı, madendeki işçilerin düzenli işleri ve maaşları olduğunu, her şeyin çok güzel olduğunu iddia etti. Genel Müdür Ramazan Doğru ise neyle suçlandığını bilmediğini ifade etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynaklar : Sendika.Org – Soma İçin Adalet Twitter Hesabı – Av. Berrin Demir

Fotoğraf  : akhisargundem.net

TTB-TMMOB Raporu