«

»

Yası tutulmayan işçi için mücadele edilemez!

28 Nisan İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilsin Yürüyüşü Basın Bülteni – 28 Nisan 2019

 

Adalet Arayan İşçi Aileleri ve Adalet Arayana Destek Grubu 2012’den beri 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için mücadele ediyor. 2013’ten beri her 28 Nisan’da Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için Fransız Kültür Merkezi önünde toplanıp gelenekselleşen yürüyüşlerini yapıyorlar. Salon toplantılarıyla, 28 Nisan’da çıkardıkları İş Cinayetleri Almanağı ile iş cinayetlerine dikkat çekmeye çalışıyor, başka işçiler ölmesin diye mücadele ediyorlar.

 

28Nisan2019

 

Ailelere değil, iş cinayeti faillerine barikat kurun!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fransız Kültür Merkezi önüne çağrı yapan aileler, ağustos ayından beri İstiklal Caddesi’nde Kaymakamlık emriyle yürüyüş, basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı gerekçesiyle engellendiler.

28 Nisan “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilsin”, “İş Kazası Değil, Cinayet” önlükleri, dövizleri ve iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla yürümek isteyen aileler ve destekçileri Büyükparmakkapı Sokak girişinde emniyet güçlerince durduruldu. Pazarlıklar sonucunda basın açıklaması Büyükparmakkapı sokakta yapıldı.

 

Bu sesi kısamayacaksınız!

 

Hakkı

 

Aileler adına Davutpaşa Patlamasında kardeşi Heybetullah Güleç’i kaybeden Hakkı Güleç, yürüyüşün engellenmesini, nöbetlerin yasaklanmasını kabul etmediklerini söyledi. “Bizi daracık sokaklara hapsetseniz de biz gücümüz yettiğince iş cinayetlerinin son bulması için, 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

Yası tutulmayan işçi için mücadele edilemez!

Aileler adına basın açıklamasını Davutpaşa’da eşi Gülhan Çabuk’u kaybeden İdris Çabuk okudu. 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi hususundaki ısrarlarının nedenlerini açıkladı. 28 Nisan’ın 1 Mayıs’a bağlandığını, yası tutulmayan işçiler için hakkaniyetli bir mücadele de verilemeyeceğini vurguladı.

 

Arka Sıradaki işçiler

 

Hacer_abla

 

1 Mayıs 2012’de Arka Sıradakiler dizi setinde kızı Selin Erdem’i kaybeden Hacer Erdem, 28 Nisan yürüyüşünün engellenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Bu cinayetlere sebep olanları hapse atmayıp televizyona çıkaran sistem bizi bu daracık sokağa hapsedip sesimizi kısmaya çalışıyor. Bu tutum devam ettiği sürece işçiler ölmeye devam edecektir” dedi.

 

Cezasızlık kavramı yok edilsin!

 

erdinç abi

 

Özel Doğa Hastanesi’nde 17 yaşındaki oğlu Eren Eroğlu’nu kaybeden Erdinç Eroğlu “Çalışma Bakanlığı işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri alsın. Ölümlerin önüne geçilsin. Adalet Bakanlığı cezasızlık kavramının yok edilmesi için tedbir alsın” dedi.

 

Soma katliamında bile sorumlular cezasızlıkla ödüllendirildi

 

Berrin2

 

Ailelerin avukatlarından, Soma Katliamında iki kuzenini kaybeden avukat Berrin Demir, “Taksirden, yani yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaktan en az kişi en az cezayla cezalandırılarak karar verildi. Karar bildirildikten sonra itiraz edeceğiz, hakkımızı arayacağız, bütün kanun yollarını tüketeceğiz” dedi. Soma katliamında bile sorumluların serbest bırakılmasına isyan ederek iş cinayetleriyle cezasızlık boyutunda cezalar verilerek mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

 

İş Cinayetleri Almanağı 2018 çıktı

 

Adalet Arayana Destek Grubu adına konuşan Eylem Can, Türkiye’nin utanç vesikalarından biri olan almanağı çıkardıkları için utanç duyduklarını, 2018’de en az 1872 işçinin en basit önlemler alınmadığı için hayatını kaybettiğini, almanakta gazetelerden derleyebildikleri kadarıyla iş cinayetlerinin nasıl göz göre göre meydana geldiğinin belleğinin tutulduğunu, her emekçinin bu almanağı okumasını istediklerini anlattı.

 

1 Mayıs’ta Bakırköy’deyiz!

 

Adalet Arayan İşçi Aileleri 2012 1 Mayıs’ında Arka Sıradakiler dizi setinde çalışırken hayatını kaybeden Selin Erdem şahsında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri anmak için 1 Mayıs alanında olacaklarını söylediler. Bütün vicdanlı insanları kendileriyle birlikte yürüyemeyecek işçilerin adımları, sesleri olmaları için Bakırköy’e çağırarak eylemlerini sonlandırdılar.